Protocollen

Documenten/ protocollen

De Klimboom is een van de 15 scholen die vallen onder het schoolbestuur Wonderwijs.
 Op de Wonderwijs website, www.wonderwijs.nl, vindt u alle protocollen die de scholen gebruiken.

Hieronder leest u over enkele schoolspecifieke  protocollen:

In het pestprotocol legt de Klimboom uit hoe er gehandeld wordt bij pesten.
Wanneer u een klacht heeft over de school vindt u in de klachtenregeling hoe u dat kunt aanpakken.

Uw kind is vanaf 5 jaar leerplichtig. Maar af en toe is er een gelegenheid waarbij u graag wilt dat uw kind daarbij is. In de verlofregeling (op de website van gemeente Overbetuwe naar werken, onderwijs en zorg / onderwijs en opvang / leerplicht en kwalificatieplicht) staat precies wanneer uw kind recht heeft op zo'n extra vrije dag.

We hebben het er liever niet over.... Maar elke basisschool kent het luizenprobleem. Op de Klimboom pakken we dit probleem aan met behulp van een werkgroep "luizenpluis" en het luizenprotocol.
In het schoolondersteuningsprofiel geeft de Klimboom aan hoe zij zich verder wil ontwikkelen op het gebied van extra leerondersteuning.

In het protocol vervanging bij zieke leerkrachten leest u hoe de Klimboom er alles aan doet om het onderwijs aan uw kind door te laten gaan.

Net als thuis wordt uw kind ook op school weleens ziek, of komt het ziek naar huis of heeft uw kind ergens structureel last van.
In het protocol medicijngebruik staat beschreven hoe het team van de Klimboom daar mee omgaat.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl