Samenstelling MR

Ouders en leerkrachten zitten in de MR. De belangen van de kinderen worden daarmee optimaal gewaarborgd. Daarnaast kijken ouders en leerkrachten met een andere blik naar schoolbeleid, waardoor de MR zich positief kritisch kan opstellen.

De MR van de Klimboom bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten:

  • Nancy Willemsen (ouder)
  • Jolande de Vries (ouder en voorzitter)
  • Carina van Sommeren (leerkracht)
  • Marjolijn Neidig (leerkracht)

Jolande de Vries vertegenwoordigt De Klimboom binnen de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad van stichting Wonderwijs.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl