Ons onderwijs

Waar De Klimboom voor staat

 

Onze missie

De Klimboom is een plek waar kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. Waar zij zich bewust worden van verschillen tussen mensen en de kracht hiervan leren gebruiken en daarbij de verbinding met elkaar opzoekend.

 

Onze visie

 

  • Ik mag zijn zoals ik ben, met respect voor de ander

De Klimboom wil een plek zijn waar kinderen zelfvertrouwen en positief gedrag ontwikkelen. Kennis hebben van je eigen kunnen en geloof daarin is enorm belangrijk voor je eigen leerproces.

Leren je talent te gebruiken voor een hoogst haalbaar (gezamenlijk) doel met daarbij respect en erkenning voor de talenten van de ander, is wat de Klimboom haar leerlingen wil meegeven.

 

Op school ben je niet alleen en iedereen is anders. Het benutten van de kracht van dit verschil is een van de visie punten van de Klimboom. Op school zie je dat terug bij de verschillende vormen van samenwerking. Soms werkt het kind met leeftijdsgenoten ( bij IPC), soms leert het kind met kinderen van een gelijk leerniveau ( groepsdoorbrekend leren) en soms treedt het kind op als tutor( bij LIST lezen) en heeft het een ander iets te leren.

Leren, alleen en samen, en daarbij een hoogst mogelijk opbrengst halen valt niet altijd mee. Je bent en blijft immers jezelf en die ander ook! Dit is een heel leerproces met vallen en opstaan, irritaties en successen ..

In de klassen wordt daar veel aandacht aan besteed. Dit gebeurt door continu in gesprek te gaan met elkaar en feedback te geven en te krijgen op elkaars gedrag en handelen.

 

 Ik neem mijn verantwoordelijkheid en daar mag je me op aanspreken.

 

De kleinschaligheid van school zorgt er haast als vanzelf voor dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor elkaar, het gebouw en de omgeving. Dit wordt nog eens extra gevoed door de visie van de Klimboom. We zien dit terug bij de taken en opdrachten die kinderen enerzijds krijgen en anderzijds zelf oppakken. Oudste kinderen vinden het normaal om jongsten te begeleiden, te helpen, te tutoren. Samen maken we, en staan we voor de Klimboom. Die sfeer is bij onze kinderen goed te zien wanneer we op een van onze IPC excursies zijn en we altijd weer complimenten krijgen over het gedrag van de kinderen.

Ze nemen dus ook hun verantwoordelijkheid buiten de schooldeuren en dat is natuurlijk ook de bedoeling. De Klimboomkinderen doen mee aan goede doelen acties en leveren zo hun steentje bij aan hun verantwoordelijkheid als “wereldburger”.

 ·         We komen samen verder wanneer we ons verbinden.

 

Het principe ‘samenwerken’ is in onze  maatschappij van groot belang. Maar samenwerken gaat niet zomaar.

Daarvoor moet je elkaar opzoeken en je verbinden met de ander. Praten met elkaar over gedachten, gevoelens, meningen en ervaringen komen onder andere aan bod bij ons IPC onderwijs, bij Denkend lezen (begrijpend leesonderwijs) en in de kringgesprekken. Vanuit de dialoog de standpunten van de ander leren kennen, daar respect en begrip voor kunnen hebben is het begin van de verbinding.

Vanuit die verbinding kan er dan samen opgetrokken worden om een hoger doel, lees hogere opbrengst te halen.

In Nederland hebben we motto’s die daar over gaan:

·         Twee weten meer dan een.

·         Het geheel is meer dan de som van de delen (Aristoteles)

·         En niet in de laatste plaats: Hoe meer, hoe meer vreugd!

 

 

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl