Aanmelden

Als u kiest voor De Klimboom als basisschool voor uw kind, dan kunnen wij een aanmeldformulier naar u opsturen, of u haalt het bij ons op. Als u een rondleiding heeft gehad op school, dan zal het aanmeldformulier meegegeven zijn. Net als de twee andere basisscholen in het dorp publiceren wij het aanmeldformulier niet op de website.

Aangemeld en dan?

Na aanmelding wordt u, zo'n 10 weken voor de vierde verjaardag van uw kind, uitgenodigd voor een intake-gesprek met de leerkracht van groep 1/2. Bij dit intake-gesprek wordt het overdrachtsformulier van de voorschoolse periode besproken. Deze heeft u dan al ontvangen van de peuterspeelzaal of dagopvang waar uw kind naar toe gaat.
Na het intake-gesprek bepaalt de school of de aanmelding wordt omgezet in een inschrijving. Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft gaan we namelijk samen bekijken of de Klimboom dat kan bieden.

Wanneer u bericht van de school heeft gekregen dat uw kind definitief is ingeschreven, neemt de groepsleerkracht van groep 1/2 en aantal weken voor de vierde verjaardag van uw kind contact met u op. Daarbij bepaalt u samen de ‘wenmomenten’ van uw kind. Dit zijn 5 dagdelen. Uw kind kan op die manier alvast gaan wennen aan het ‘ritme’ in een kleuterklas.

Tussentijds instromen in andere groepen, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing, is eigenlijk altijd mogelijk. Ook hier geldt dat we eerst onderzoeken of we tegemoet kunnen komen aan wat een kind eventueel nodig heeft aan extra begeleiding.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl