Vernieuwend onderwijs

De Klimboom geeft 21e eeuws onderwijs.

De Klimboom geeft onderwijs met vernieuwende methodes en methodieken, zoals het LIST-lezen, Denkend-lezen en het werken met IPC (thematisch onderwijs).

De school wil bereiken dat kinderen zich thuis voelen in de wereld en daar actief aan kunnen deelnemen. Dat vraagt om een sterke basis. Naast de basisvakken: lezen, IPC, taal en rekenen lopen de 21e eeuwse vaardigheden centraal als een rode draad door ons onderwijs.


Bezoek van een echte archeoloog bij  van een IPC thema

In de link hieronder vindt u meer informatie over de 21e-eeuwvaardigheden

21e-eeuwvaardigheden-van-de-klimboom.pdf

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl