Ondersteuning

Er zijn op de Klimboom verschillende manieren om extra ondersteuning aan een leerling te geven.

  • De "gewone"extra ondersteuning die de leerkracht geeft,
  • De extra ondersteuning door de IB-er of andere specialist binnen school,
  • De extra ondersteuning door externen.

In de schoolgids leest u bij hoofdstuk 3 hier meer over.

Door de eigen leerkracht: Wanneer de leerkracht constateert dat het "gewone" aanbod van het lesprogramma niet voldoende vooruitgang laat zien zal deze, in overleg met de ouders, extra ondersteuning gaan voorstellen. Dit kan zijn: extra tijd besteden in de klas aan het oefenen en/of extra tijd thuis besteden aan oefeningen.

Door de Intern Begeleider (IB-er): Zij ondersteunt de groepsleerkrachten bij de begeleiding van leerlingen die extra zorg nodig hebben.

Op de dinsdagmiddag ie er ruimte voor extra ondersteuning. Dit wordt gedaan door meester Erwin. Juf Liesbeth, de onderwijsassistente, heeft ook nog4 uur per week voor extra ondersteuning.

Door de ergotherapeut: Wanneer een kind moeite heeft met de ‘fijne motoriek’ en daardoor problemen krijgt bij het schrijven kan de ergotherapeut worden ingeschakeld. De hulp wordt onder schooltijd aangeboden. De ergotherapeut zal, na aanmelding, contact opnemen met de ouders voor een behandelplan.
De opbrengsten van het traject worden besproken met de ouders, leerkracht en intern begeleider. Soms kan de therapie bekostigd worden uit de ziekenkostenverzekering wanneer deze dit in het zorgpakket aanbiedt.

In het wettelijk verplichte Schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft iedere school hoe de basisondersteuning eruitziet, wat de school nog aan extra ondersteuning kan bieden en wat de school graag zou willen op het gebied van (extra) ondersteuning aan uw kind.
In het SOP van de Klimboom het SOP van de Klimboom leest u daarover.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl