LIST-lezen

Op onze school werken we volgens de methodiek LIST:

  • LeesInterventieproject voor Scholen met een Totaalbenadering
  • Voor kinderen is dit vertaald naar: Lezen is Top!

De focus ligt op het vergroten van leesplezier en leesmotivatie en om zo tot betere leesresultaten te komen. Veel lezen, en vooral in boeken die jezelf leuk vindt en uitkiest bevordert de leesbetrokkenheid. Door het krijgen van ondersteuning waar dat nodig is ( Hommel lezen) en niet onbelangrijk, het leesgedrag van je eigen juf of meester als goed voorbeeld ga je lezen gewoon TOP vinden! Er wordt in elke groep veel voorgelezen. Niet alleen door de leerkracht zelf maar ook door de kinderen.

In de kleutergroep wordt er al heel veel aandacht besteed aan ‘beginnende geletterdheid’ en boekpromotie. De kinderen worden uitgedaagd te ‘lezen’ en te ‘schrijven’. Ze maken kennis met letters, woorden en zinnen. Er is ook veel aandacht voor het leren genieten van boeken en verhalen. Er worden activiteiten gedaan om het bewustzijn van woorden en klanken (fonemisch bewustzijn, hakken en plakken) te stimuleren. Dit alles draagt bij tot een goede leesstart.

In groep 3 wordt er veel tijd en aandacht besteed aan het technisch lezen en start het aanvankelijk leesproces. In de eerste maanden komt er om de dag wel een letter bij en leren ze snel veel verschillende woorden lezen met de geleerde letters. Na januari versnelt dit proces en gaan ze steeds langere woorden, teksten en verhalen lezen. Kinderen leren lezen op verschillende manieren en behalen verschillende resultaten. Door middel van differentiatie komen we zoveel mogelijk tegemoet aan de individuele verschillen. De methodiek LIST maakt het mogelijk dat de kinderen die al sneller leren lezen ook door kunnen gaan op hun eigen niveau. Zodra ze het aanvankelijk leesproces hebben afgerond gaan ze HOMMEL-lezen. Ook is er veel aandacht voor leesmotivatie, creatief schrijven en gewoon lekker (stil) voor jezelf lezen.

Als de kinderen het aanvankelijk leesproces hebben afgerond hebben ze de basisvaardigheid van het lezen geleerd. Om een goede lezer te worden is het belangrijk om eerst veel samen hardop (het zogenaamde HOMMEL-lezen) en later veel stil te gaan lezen. In de periode dat er samen hardop wordt gelezen wordt het kind ondersteund en leert het hoe het met nieuwe ‘leesmoeilijkheden’ om moet gaan. De ondersteuning kan bestaan uit een duo-maatje die op hetzelfde niveau leest en uit een tutor. Een tutor is op onze school een leerling uit de bovenbouw die voor een periode van 4 weken de leerling dagelijks ondersteunt. Als het leesniveau hoog genoeg is (een kind beheerst AVI-niveau E4), komt het begrip ‘leeskilometers maken’ om de hoek kijken. Hiermee wordt bedoeld dat een kind nog meer boeken gaat lezen in de stilleesklas. In alle groepen staat er dan ook elke dag lezen op het lesrooster om dit te kunnen waarborgen.

Ook in de HOMMEL-groep en de stilleesklas staan motivatie en betrokkenheid hoog in het vaandel. Elke leesles wordt opgestart met een voorleesactiviteit en/of een minilesje rondom boeken/teksten/bijzondere verhalen/gedichten en wordt afgesloten op een manier waardoor kinderen aan elkaar ook boeken kunnen promoten.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl