IPC

IPC staat voor International Primary Curriculum.
Het International Primary Curriculum is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van 4-12 jaar gericht op de creatieve en zaakvakken. Het is onderlegd met een duidelijk leerproces met specifieke leerdoelen voor elk vak en speelt tevens in op een steeds kleiner wordende wereld door doelen voor burgerschap te definieren.

De reden dat de Klimboom gekozen heeft voor het IPC is de volgende:
Het IPC heeft: hoge verwachtingen op het gebied van leren van kinderen en is helpend voor de leerkrachten om de lessen boeiend, actief en zinvol voor de kinderen te maken.

Het IPC curriculum geeft ook een internationaal perspectief; het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land. Tevens laat het kinderen kijken naar het perspectief van mensen in andere landen of mensen met een andere blik op de wereld dan henzelf.

IPC Nederland heeft de thema's vastgelegd. De Klimboom maakt zelf, in een routing van 2 jaar, keuzes uit deze thema's (units).

De Klimboom heeft zelf de bijbehorende pictogrammen ontworpen en laten maken. U ziet deze door de hele school op de IPC leerwanden.

Hoe ziet IPC er op de Klimboom uit?
In alle groepen wordt er gewerkt met IPC, maar het ziet er natuurlijk overal anders uit! In groep 1/2 zal er veel geleerd worden door te doen en te ervaren. In de hogere groepen wordt er onderzocht, beschreven en gepresenteerd.

Wanneer u een kijkje komt nemen in de klassen valt de Leerwand van IPC direct op! Er hangen mooie gekleurde pictogrammen, u leest de leerdoelen en ziet het werk van de kinderen erbij. In een oogopslag is het duidelijk wat er geleerd gaat worden!

In het IPC worden de volgende vakken geïntegreerd aangeboden:

  • Natuurkunde en biologie
  • Aardrijkskunde
  • Geschiedenis 
  • Techniek
  • ICT 
  • Maatschappelijke verhoudingen
  • Tekenen / handvaardigheid
  • Muziek / Dramatische vorming
  • Beweging

Er wordt gewerkt in 5 units per jaar. Zo'n unit heeft een centraal thema met daarbij leerdoelen voor de vakken die aan bod komen. Wanneer het thema begint, het startpunt, gaat de juf de kinderen enthousiast maken voor het thema. Daarna volgt de kennisoogst, samen bespreken en noteren wat je allemaal al weet van het onderwerp. Nu komen de leerdoelen aan de beurt! Daarbij heeft de leerkracht doelen bepaald, maar daarnaast kunnen kinderen ook aangeven welke doelen zij zelf nog willen behalen met hun eigen leervragen. Eigenaarschap dus!

In het schooljaar 2017/2018 komen de volgende units aan bod:

Routing schooljaar 17-18

4 sept – 12 okt

30 nov – 15 dec

22 jan – 9 mrt

19 mrt – 26 april

22 mei – 22 juni

 

Pilot bibliotheek 

Unit 1

Unit 2

Unit 3

Unit 4

groep 1/2

Baas in de bieb

Aan tafel

Net doen alsof 

Bloemen en planten

Zand en water

groep 3/4

Baas in de bieb 

We zijn wat we eten  

De verhalen die mensen vertellen 

Bloemen en insecten

 

Speelgoed

groep 5/6

Baas in de bieb 

Woon jij hier in de buurt  

Ontdekkingsreizigers en avonturiers  

Zij maakten het verschil 

Chocolade

groep 7/8

Baas in de bieb

Nederland wordt Nederland  

Een dorp bouwen

Voortrekkers van verandering

Mythen en legenden / feest  

Er hoort ook een afsluiting bij zo'n unit. Aan het begin ervan is het al duidelijk wat de afsluiting is. Daar wordt dan, in de ongeveer 6 weken dat zo'n unit duurt, naar toe gewerkt en naar uitgekeken!

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl