Denkend-lezen

Op de Klimboom heet het vakgebied begrijpend lezen, Denkend-lezen. Dit is geen methode, maar een evidence based methodiek ontwikkeld door de HU en de Faculteit der Letteren van de Universiteit van Utrecht. Centraal hierbij staat het nadenken over de tekst, het samen praten over vragen over de tekst en wat intenties van de schrijver zouden kunnen zijn.

Naast het technisch lezen is er begrijpend lezen ( Denkend lezen). Dit is misschien wel de belangrijkste leesvorm. Er wordt door middel van het stellen van effectieve vragen, het hardop denkend voordoen door leerkrachten en het samen praten over de tekst geoefend om te leren begrijpen wat er gelezen wordt.

Ook hiermee wordt in de groep 1, 2, 3 en 4 een start gemaakt. Door middel van het veel interactief voorlezen van verhalen en het stellen van vragen wordt begrijpend luisteren gestimuleerd, een voorwaarde om goed begrijpend te kunnen lezen.

Vanaf groep 5 start elke les met het klassikaal uitdiepen van een centrale tekst die past bij het thema van IPC. Op deze manier wordt allereerst de betrokkenheid vergroot en op de tweede plaats neemt de kennis toe. Dit komt mede doordat na het klassikale moment de kinderen in een eigen boek gaan lezen dat past bij het betreffende thema. Aan het einde van de les gaat de leerling over dat wat er gelezen is in gesprek met een medeleerling en wordt het klassikaal gedeeld en afgesloten.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl