Huiswerk

(Gedurende het jaar worden ook de data van toetsen bekend gemaakt.)
algemeen:
Een handige manier om dicteewoorden (en sommen) te oefenen is via de BLOON-methode: Bekijk het woord (of de som), Lees hardop wat er staat, keer het blad met het woord (of de som) Om, schrijf Op, kijk Na en verbeter als het fout is.

groep 3: rekenen
We oefenen wekelijks de + en -sommen tot 10 op tempo.
Minimaal aantal goede sommen in 4 minuten moet 60 zijn.

groep 4: rekenen:
Dagelijks oefenen van sommen tot 10 en 20 (zowel de + als de - sommen).
Oefenen van de tafel van 0-2-3-4-5 en 10

LAATSTE tempotoets van de tafel van 0, 2, 3, 4, 5 en 10: maandag 24 juni
We hebben als doel dat we 60 sommen in 4 minuten goed kunnen maken

groep 4: spelling:
Dictee blok 1 dinsdag 18 september
Behalve de weetwoorden met 'ei' en 'ij' schrijven we ook woorden met 'sch' en woorden met 'oe-ui-eu'

Dictee blok 2 dinsdag 30 oktober: weetwoorden 'ou' en'au', woorden met 'ng' 'nk' en 'aai-ooi-oei' 
Via de thuiskoppeling van Ambrasoft kan er ook geoefend worden: ga naar 'taal', kies 'pakkettrainer', kies 'woordpakketten 2e lijn', daarnaast 'groep 4' en vervolgens het blok waarin we nu werken

Dictee blok 3 dinsdag 27 november: behalve de weetwoorden 'f' en 'v' oefenen we ook woorden met de stomme 'e' (zoals rekenen, langer, buiten), woorden met ge-be-ver vooraan en verkleinwoorden

Dictee blok 4 donderdag 17 januari: behalve de weetwoorden met 's' en 'z' hebben we ook woorden geoefend met -rf/-rp/-lp/-lf/lk 

Dictee blok 5 dinsdag 26 februari. via de thuiskoppeling van ambrasoft kan er ook geoefend worden met de andere dicteewoorden (eer-oor-eur/meer medeklinkers/regelwoorden eind d/t)

Dictee blok 6 donderdag 4 april, via de thuiskoppeling van ambrasoft kan er ook geoefend worden met de andere woorden (sch/schr, woorden met cht, woorden met meer klankgroepen) 

Dictee blok 7 donderdag 16 mei. Vanaf dit blok oefenen we ook de moeilijkere woorden met open lettergeep zoals: wonen-ramen-stenen-vuren-schapen...enz...en komen deze ook in de dictees voor.

Dictee blok 8. donderdag 25 juni. We oefenen de moeilijkere woorden met open lettergeep zoals: wonen-ramen-stenen-vuren-schapen...enz..

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl