Huiswerk

(Gedurende het jaar worden ook de data van toetsen bekend gemaakt.)
algemeen:
Een handige manier om dicteewoorden (en sommen) te oefenen is via de BLOON-methode: Bekijk het woord (of de som), Lees hardop wat er staat, keer het blad met het woord (of de som) Om, schrijf Op, kijk Na en verbeter als het fout is.

groep 3: rekenen


groep 4: rekenen:
Dagelijks oefenen van sommen tot 10 en 20 (zowel de + als de - sommen).

We oefenen in de klas de tafel van 2, van 10 en 5

groep 4: spelling:
Dictee blok 1 dinsdag 18 september
Behalve de weetwoorden met 'ei' en 'ij' schrijven we ook woorden met 'sch' en woorden met 'oe-ui-eu'

Dictee blok 2 dinsdag 30 oktober: weetwoorden 'ou' en'au', woorden met 'ng' 'nk' en 'aai-ooi-oei' 
Via de thuiskoppeling van Ambrasoft kan er ook geoefend worden: ga naar 'taal', kies 'pakkettrainer', kies 'woordpakketten 2e lijn', daarnaast 'groep 4' en vervolgens het blok waarin we nu werken

Dictee blok 3 dinsdag 27 november: behalve de weetwoorden 'f' en 'v' oefenen we ook woorden met de stomme 'e' (zoals rekenen, langer, buiten), woorden met ge-be-ver vooraan en verkleinwoorden

Dictee blok 4 donderdag 17 januari: behalve de weetwoorden met 's' en 'z' hebben we ook woorden geoefend met -rf/-rp/-lp/-lf/lk 

Dictee blok 5 dinsdag 26 februari. via de thuiskoppeling van ambrasoft kan er ook geoefend worden met de andere dicteewoorden (eer-oor-eur/meer medeklinkers/regelwoorden eind d/t)

Dictee blok 6 donderdag 4 april, via de thuiskoppeling van ambrasoft kan er ook geoefend worden met de andere woorden (sch/schr, woorden met cht, woorden met meer klankgroepen) 

Dictee blok 7 

Dictee blok 8.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl