Huiswerk

algemeen:
Een handige manier om dicteewoorden (en sommen) te oefenen is via de BLOON-methode: Bekijk het woord (of de som), Lees hardop wat er staat, keer het blad met het woord (of de som) Om, schrijf Op, kijk Na en verbeter als het fout is.

groep 3: rekenen
We oefenen wekelijks de + en -sommen tot 10 op tempo.
Minimaal aantal goede sommen in 4 minuten moet 60 zijn.

groep 4: rekenen:
Dagelijks oefenen van sommen tot 10 en 20 (zowel de + als de - sommen).
Oefenen van de tafel van 0-2-3-4-5 en 10
We hebben als doel dat we 60 sommen in 4 minuten goed kunnen maken

groep 4: spelling:
Via de thuiskoppeling van Ambrasoft kan er ook geoefend worden: ga naar 'taal', kies 'pakkettrainer', kies 'woordpakketten 2e lijn', daarnaast 'groep 4' en vervolgens het blok waarin we nu werken

woorden blok 1 
Behalve de weetwoorden met 'ei' en 'ij' schrijven we ook woorden met 'sch' en woorden met 'oe-ui-eu'

woorden blok 2 : weetwoorden 'ou' en'au', woorden met 'ng' 'nk' en 'aai-ooi-oei' 

woorden blok 3 : behalve de weetwoorden 'f' en 'v' oefenen we ook woorden met de stomme 'e' (zoals rekenen, langer, buiten), woorden met ge-be-ver vooraan en verkleinwoorden

woorden blok 4 : behalve de weetwoorden met 's' en 'z' oefenen we ook woorden met -rf/-rp/-lp/-lf/lk 

woorden blok 5: naast de weetwoorden oefenen we ook woorden met eer-oor-eur/meer medeklinkers/regelwoorden eind d/t

woorden blok 6 naast de weetwoorden oefenen we ook woorden met sch/schr, woorden met cht en woorden met meer klankgroepen 

woorden blok 7  Vanaf dit blok oefenen we ook de moeilijkere woorden met open lettergeep zoals: wonen-ramen-stenen-vuren-schapen...enz...en komen deze ook in dictees voor.

woorden blok 8.  We oefenen de moeilijkere woorden met open lettergeep zoals: wonen-ramen-stenen-vuren-schapen...enz..

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl