Leerdoelen

In de kleutergroep (groep 1/2) vormt de ontwikkeling van het kind het uitgangspunt van het onderwijs.De activiteiten worden op de kinderen afgestemd, steeds net wat moeilijker. Het lokaal is een speel/leeromgeving waar de kinderen ook in aanraking komen met letters en cijfers. Bij spelactiviteiten zijn de ontwikkelingsmogelijkheden voor jonge kinderen optimaal. Er zijn activiteiten in een grote kring (alle kinderen) of in kleine kringen. In zo’n kleine kring begeleidt de leerkrachten de kinderen heel specifiek, terwijl de rest van de groep dan zelfstandig aan het werk is.

Opvoeden naar zelfstandigheid vinden wij op De Klimboom heel belangrijk. We leren de kleuters door middel van het planbord zelf keuzes te maken en te leren plannen.

Ontdekkend/ experimenterend bezig zijn

Kringactiviteiten, samenwerken, gymles, samen zingen, lesaanbod volgen op het digitale kleuterbord, werken met ontwikkelingsmateriaal, kortom zelf ervaren en ontdekken, dat zijn allemaal zaken die dagelijks in de kleutergroep te zien zijn.

Voorbereidend lezen

In de kleutergroep wordt er al heel veel aandacht besteed aan ‘beginnende geletterdheid’ en boekpromotie. De kinderen worden uitgedaagd te ‘lezen’ en te ‘schrijven’. Ze maken kennis met letters, woorden en zinnen. Er is ook veel aandacht voor het leren genieten van boeken en verhalen.

Er worden activiteiten gedaan om het bewustzijn van woorden en klanken (fonemisch bewustzijn, hakken en plakken) te stimuleren. Dit alles draagt bij tot een goede leesstart.

Schrijven

Wij vinden het belangrijk dat een kind een verzorgd, eigen handschrift ontwikkelt. Om dit te kunnen bereiken moet de fijne motoriek goed ontwikkeld zijn. In de kleutergroep zijn de kinderen al spelenderwijs aan het oefenen met de motoriek. Eerst met grote materialen, later met steeds kleinere materialen.

De oudste kleuters beginnen met het oefenen van schrijfpatronen en sommigen al met het schrijven van letters. Belangrijk hierbij is het oefenen van de juiste greep van het potlood.

Muziek

In de kleuterbouw/onderbouw bestaat een muziekles meestal uit het zingen van liedjes, zowel aanleren van nieuwe als het herhalen van het oude repertoire. Er wordt ook gebruik gemaakt van instrumenten zoals de eigen handen, ritmestokjes, triangel, trommel etc.

Kinderen leren ritmes en de maat klappen of spelen op een instrumentje. Ook leren kinderen luisteren naar muziek; snel/langzaam, hard/zacht, droevige/vrolijke muziek.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl